Latest News‎ > ‎

Bilang ng “Below Normal Pupils” – Tumaas

posted Oct 23, 2009, 2:14 PM by Gemma Rose Loyola
            Taun-taon sa pagsisimula ng klase, nagsasagawa ng tinatawag na Nutritional Status ang bawat guro mula sa pre-elem hanggang sa ika-anim na baitang sa kani-kanilang mga mag-aaral. Ito ay ang pagkuha ng timbang, taas at edad ng bawat batang nag-aaral sa ating paaralan. Layunin nito na makita kung ang kanilang timbang at taas ay akma sa kanilang gulang. Sapagkat may mga programang nakahanda para sa mga batang mabibilang sa tinatawag na “Below Normal Pupils” (BN) o mga batang kulang sa timbang at taas para sa kanilang edad.

                Sa taong ito, nakalulungkot sapagkat mas dumami pa ang bilang ng mga BN ngayon kaysa noong nakaraang taon. Mayroon 251 na bata mula pre-elem hanggang grade VI ang ngayo’y nakasama sa below normal pupils. Gayon pa man ang “Feeding Program” na isinasagawa bilang proyekto ng paaralan at programa ng pamahalaan ay sisimulan na upang ang bilang ng mga batang BN ay mabawasan.

                Ang Feeding Program ay mula sa tulong nina Engr. Nelson Paguio, Engr. Danny Guevarra at pondo na manggagaling sa kita ng kantina ng paaralan. Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng H.E. teacher na si Gng. Lourdes A. Santiago at sa patnubay na rin ng ating punongguro Dr. Bernadette G. Paraiso. Ibinibigay sa mga batang BN ang feeding dalawang beses sa isang lingo

Subpage Listing

Comments