Latest News‎ > ‎

Campus Journalism: humuhubog sa makabagong pinuno

posted Nov 25, 2013, 12:53 AM by Gemma Rose Loyola

    Ang pamumuno ay isang mahalagang katangian na di namamana bagkus ay natutunan at ang mahusay na pinuno ay minomolde ng panahon at karanasan.

 

    Sa nagdaang eleksiyong pambarangay, muli tayong namili ng pinuno.  May kanya-kanyang dahilan at opinyon sa kung sino ang ibinoto. Ang iba ay tunay na naniniwala sa kanilang pinili, ang iba naman ay napilitan lamang at mayroon din namang dahil sa “pangangailangan”.

 

    Tunay ngang mahirap humanap ng mahusay na pinuno. Kaya naman tama lamang na sa murang edad ng ating kabataan ay turuan at imulat  sila sa mga suliranin at pangangailangan ng ating bayan. Ang panonood sa telebisyon at pakikinig sa radyo ng balita at ang pagbabasa ng pahayagan ay mabisang paraan upang malaman ng ating kabataan ang mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Dito ay marami siyang malalalaman. Maiintindihan niya ang mga pangangailangan, suliranin at magagawa niyang pag-aralan ang mga impormasyon na makakatulong upang makapagbigay ng mga paraan  kung paano mapapabuti ito- isang katangian ng kabataang magiging mahusay na pinuno.

 

    Maraming mahusay na journalist ang naging matagumpay sa larangan ng pamumuno. Isang magandang halimbawa ay ang dating pangalawang pangulo  na si Noli de Castro. Ang kanyang mahabang karanasan bilang isang journalist ay humubog at nagturo sa kanya kung paano ang tamang pamumuno.

 

    Maaring isa o marami sa ating mga campus journalist ang magiging Noli de Castro sa darating na panahon. Ang mga campus journalist ay namumuno sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon, sa paggising sa kaisipan, pagbibigay babala at solusyon sa  mga suliranin sa paaralan sa pamamagitan ng kanilang mga isinusulat. Dedikasyon at sapat na panahon ang inilalaan sa bawat balitang kanilang isinusulat, sapagkat alam nilang ito ay mahalaga.  Kung ang mga katangiang ito ay sisimulan sa elementarya hanggang sekondarya, tunay na mahuhubog natin ang kaisipan at paniniwala ng  ating mga kabataan.

 

    Ang mahusay na pinuno ay tunay na Pilipino na makaDiyos, makaPamilya, makaKalikasan, maKatarungan, at makaBayan. Gawin nating instrumento ang pagsulat upang gumabay sa ating kabataan na maging mabuting pinuno at mamamayan ng ating bansa.

Comments