Latest News‎ > ‎

Cataning Elementary School Drum and Lyre Corps., Patuloy sa PagsasanayUntitled Post

posted Oct 23, 2009, 2:05 PM by Gemma Rose Loyola

Ang Cataning Elementary School Drum and Lyre Corps. (Cataning ES DLC) sa ikatlong pagkakataon ay patuloy sa pagsasanay upang maibalik ang saya at sigla ng mga tugtog na minsan na nating narinig.

                Taong 1997, ng unang magbuo ng ating paaralan ng DLC sa pamumuno ng mga gurong sina Gng. Violeta A. Reyes at Gng. Norma P. Navarro at pagsuporta ng noo’y punongguro nilang si Gng. Estella E. Ilaya. Nagtagal ng kung ilang taon ang nasabing grupo. Nakapagtatanghal sila sa iba’t-ibang lugar dito sa Lungsod ng Balanga. Ang unti-unting pagkawala ng mga orihinal na miyembro ang naging dahilan kung kaya’t biglang hindi na natin narinig ang masisigla nilang tugtugin.

                Sinikap naman itong buuin muli noong taong 2004, sa pamumuno ng noo’y kanilang punongguro na si Gng. Erlinda M. Dasig at ng gurong si Gng. Ma. Luisa M. Gomez. Ngunit dahil sa kakulangan ng suportang pinansyal at iba pang kadahilanan, ito ay muling nawala

                Ngayon sa ikatlong pagkakataon, sa pamumuno ni Gng. Ma. Luisa M. Gomez at pagsuporta ng punongguro na si Dr. Bernadette G. Paraiso, muling binigyang panahon ng ating paaralan na mabuo muli ang Cataning ES DLC. Ang mga magulang ng mga batang nagnanais na maging miyembro ng grupo ay nagpakita at nagbigay ng kanilang di matatawarang suporta. Nagbuo ng pamunuan ng mga magulang at guro upang siyang maging gabay sa tagumpay ng mga layunin. Pati ang dalawang baranggay na nakasasakop sa ating paaralan ay nagpahayag din ng kanilang buong suporta para sa grupo.

                Regular na nagsasanay ang nasabing grupo, sa pagtuturo ni Sir Ben Carlos upang maging handa sa mga darating na panahaon na kakailanganing marinig ang masigla nilang tugtugin. Hangad ng bawat isa na magpatuloy na at wala ng maging dahilan upang muli itong maglaho. At maging katulad ng ibang paaralan sa Lungsod ng Balanga, ang Cataning ES ay magkakaroon din ng mahusay at kahanga-hangang Drum and Lyre Corps.

                Ang isang patunay ng kanilang kahusayan, sila ay naanyayahan ng Balanga City Government na tumugtog nang dumating ang mga artista sa Unang Hirit na ginanap sa Liwasang Plaza ng siyudad ng Balanga at sa iba pang mga pagtatanghal.


Comments