Latest News‎ > ‎

Itaas ang dangal ng guro

posted Oct 6, 2012, 3:09 PM by Gemma Rose Loyola

Nakalulungkot. Kaliwa’t kanan ang naririnig na reklamo tungkol sa guro. Isang bagay na nakapagpapababa sa moral ng lahat ng guro at lahat ng naging guro.

Anong trabaho ang pinaka-stressful? Ang laging sagot ay ang pagtuturo!

Sa kaisipan ng marami, ang mga guro ang humuhubog sa batang kanyang tinuturuan. Malaki ang epekto niya sa bata bilang guro nito- sa kanyang gawi, ugali, paniniwala, at nararamdaman.

 Sa paningin ng marami, ang guro ay dapat mabait. Palaging nakangiti ng matamis…hindi nagagalit, hindi sumisigaw….hindi nanakit.

 Sa paniniwala ng marami, ang guro ay dapat matalino. Kahit na anong subject- English, Math, Science- kaya niyang ituro.

 Sa paniniwala ng marami, ang guro dapat ay “all-around”.  Taga-ayos ng magulong silid, tagasilbi sa mga dumarating na bisita, tagagawa ng reports, tagahuli ng mga nagsusugal na bata, gumagamot ng mga nagdurugong sugat ng bata, taga-awat ng mga nagsusuntukang bata…taga ayos ng problema ng bata.

 Sa paniniwala ng guro….ang guro ay dapat mayaman. Siya ang bumibili ng lahat ng kanyang pangangailangan sa loob ng silid-aralan, mula upuan hanggang sa ballpen na kanyang kawak….binili nya. Dapat siya’y mayaman, kung makasuhan at makulong-may pangpiyansa, kung matanggal sa pagtuturo- may pangnegosyo.

             Sa paningin ng marami, ang guro ay “superman”. Kayang gawin ang lahat.

 Hindi superman ang guro. Siya’y napapagod, nagkakasakit, nalulungkot at nagagalit- dahil siya’y tao. Ang guro ay may maliit na sahod na dapat pagkasyahin sa kanyang pamilya at sa kanyang gastusin bilang isang guro. Siya’y may mga kahinaan gaya ng isang ordinaryong tao.

 Sa loob ng paaralan, hindi lamang bata ang hinuhubog. Ang guro ay unti-unting minomolde ng uri ng mag-aaral na hinahawakan nya. Kapag siya’y nagturo ng mga batang mahusay, dumarami ang kanyang kaalaman dahil kailangan niyang mag-aral bago humarap sa mga bata na ito. Kapag siya’y natapat sa mga batang may hindi kanais-nais na pag-uugali, dapat siya’y matatag, kung hindi siya’y uuwing umiiyak .

 Huwag husgahan ang guro. Maramimg bagay ang maaring makaapekto sa gawi ng isang guro sa loob ng paaralan. Bigyang solusyon ang mga suliranin at kakulangan na kinakaharap ng guro sa kanyang  paaralan, maaring ito ang mga dahilan kung bakit ang guro ay maraming kahinaan.- Gemma Rose D. Loyola

Comments