Latest News‎ > ‎

Ma’am Amy Inieto, Outstanding Principal

posted May 12, 2011, 1:29 AM by Gemma Rose Loyola

 Ang edukasyon ay isang instrumentong makatutulong sa pagpapaunlad ng bansa. Dahil ditto, malaki ang tungkuling ginagampanan ng mga guro sa pag-unlad at paghubog ng kabataan. Sila rin ang humihikayat sa aming mga bata upang abutin ang aming mga kaalaman, ituro sa amin ang tamang saloobin sa paggawa. Sila rin ang nagbibigay diin sa kahalagahan ng edukasyon sa aming mga bata, magulang at pamayanan.

 

 

            Bukod sa mga guro, may taong pang maituturing kong nagbigay sa akin at sa iba pang mga bata na nag-aaral sa Cataning ng aral at inspirasyon. Kahanga-hanga ang taong ito na itinuturing kong pangalawa kong ina. Taglay niya ang kalinga at pag-aarugang ibinibigay ng isang tunay na ina sa kanyang anak. Kung kaya’t ganun na lamang ang katuwaang nadama  ko noong siya ay hinirang bilang isang outstanding principal.

 

            Isang karangalan sa pinakamamahal kong paaralan ang magkaroon ng isang mabait, mapag-aruga at ngayon nga ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na punongguro sa buong Dibisyon ng Lungsod ng Balanga.

 

At hindi nakakapagtaka na ituring siyang outstanding dahil siya ay tunay na napakagaling. Ang pagiging rank 1 ng paaralang Cabog-cabog sa National Achievement Test (NAT) noong siya ay naging punongguro dito ay isa lamang sa mga patunay na siya ay napakahusay. At dito sa ating paaralan di ba’t sa loob ng maikling panahon ng pangangasiwa niya ay napakarami na niyang naipagawa sa ating paaralan.

 

Hindi lamang iyan, naging panlaban din ang ating paaralan sa iba’t ibang laban ng pangrehiyon. At iyan ay dahil sa ating outstanding principal.

 

Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling nakatapak pa rin siya sa lupa kung kaya’t isa siya sa mga mukha ng tagumpay na dapat nating tularan.

 

Kaya sa iyo Ma’am Amy Inieto……..CONGRATULATIONS!!!!! 

Comments