Latest News‎ > ‎

Maayos na Pasukan, Nangyari sa Cataning

posted Oct 23, 2009, 12:29 AM by Gemma Rose Loyola

    


Hunyo 1, 2009 ang unang araw ng pasukan. Ang lahat ay sabik na sabik ng pumasok sa paaralan upang muling makita at makasama ang mga kaibigan. May iilan ng umiiyak at kabado sa pagpasok lalo na ang mga bata sa pre-elem at unang baitang.

                Sa tulong ng mga kapulisan na nasa paligid ng paaralan upang siguraduhin ang kaligtasan at seguridad ng lahat sa unang araw ng pagpasok sa paaralan. Ang punongguro naman at mga kaguruan ay ginabayan ang mga bata lalo na ang mga bagong lipat sa paghahanap ng kani-kanilang mga silid-aralan.

                Bago nagsimula ang klase, nagkaroon muna ng “flag ceremony” sa covered stage ng paaralan at doon nagbigay si Dr. Bernadette G. Paraiso, punongguro ng Cataning nang isang maalab na “welcome” para sa mga bata, guro at magulang kasunod niyon nagbigay din siya ng isang mensaheng nanghihikayat sa mga mag-aaral na mag-aaral na mabuti.

                Katulad ng mga dating pasukan, mayroon pa ring mga magulang na sa araw pa lang na iyon panapalista o inienroll ang kanilang mga anak. Gayon pa man buong giliw pa rin silang hinarap ng mga masisipag at matitiyagang guro ng paaralan.

                Nagkaroon ng maikling pagpapakilanlan sa pagitan ng guro at mga mag-aaral, sa araw na rin na yaon ibinigay ng mga guro at ipinaliwanag ang mga dapat at di dapat gawin ng mga bata, ang kanilang daily routine at lahat ng dapat malaman ng mga bata sa bago nilang silid-aralan at guro.

                Dahil sa sama-samang pagtutulungan, kooperasyon ng lahat kung kaya’t naging maayos ang daloy ng unang ng pasukan sa Cataning Elementary School.

 
Other News


Comments