Latest News‎ > ‎

May Tagumpay sa Pagkakaisa

posted Nov 25, 2013, 12:59 AM by Gemma Rose Loyola

    “United we stand, divided we fall”. Ito ang nagpapalakas sa guro at mag-aaral ng  Cataning Elementary School.

 

    Pagtuturo….reports….paligsahan….school activities…at PASBE. Marami? Mahirap? Pero lahat ng ito ay nakayanan.

 

    Ito ang pang-araw-araw na gawain ng guro. Ito ang araw-araw na nakikita ng mga mag-aaral.

 

    Sa mga nagdaan na paligsahan, hindi nagpahuli ang Cataning ES. May lumaban sa ating mag-aaral sa Regional Competition sa Science. Pasok sa RSPC ang Collaborative team ng CES journalists. Nanalo ang basketball team ng Cataning ES sa katatapos na City Meet, at kamakailan lamang ay natuwa ang mga supervisors sa ginawang paghahanda ng Cataning ES sa PASBE.

 

    Ang nagdaan na Family Day at Teachers’ Day ay isang halimbawa ng pagkakaisa. Nagsamasama ang mga magulang upang makabuo ng isang cheer dance. Ang mga guro, kahit na maraming gawain ay nagkaisa upang mabigyang saya ang lahat ng manonood ng kanilang sayaw. Naging matagumpay ang mga pagtitipon na ito at lubos itong ipinagmamalaki ng Cataning ES.

 

    Sa mga gawain ng guro at mag-aaral, kooperasyon at pagtutulungan ang namamayani. Ito rin ang natututunan ng mga batang sumasali sa mga kompetisyon dahil ito ang nakikita nila sa kanilang guro. Ang pagkakaisa na ito ang nagbibigay lakas ng loob sa mga bata sa kanilang paglaban.

 

    Marami pang paligsahan, marami pang gawain… ang mahalaga ay nagkakaisa.  Sa pagkakaisa sigurado ang tagumpay!

Comments