Latest News‎ > ‎

Pathwalk sa Grade I at Pre-elem., tagumpay na naisagawaUntitled Post

posted Oct 23, 2009, 2:11 PM by Gemma Rose Loyola
                Sa tulong at suportang ibinigay ng mga magulang ng mga bata sa unang baitang at pre-elem ay matagumpay na naisagawa ang paglalagay ng pathwalk sa harapan ng mga silid- aralan ng Grade I at Pre-elem ng Cataning Elementary School.

                Hunyo 09, 2009 ay nagpulong ang mga magulang sa grade 1 at pre-elem na kung saan ay inilahad ng mga guro sa nasabing baitang ang lagi-lagi ng problema sa tuwing darating ang mga unang buwan ng pagpasok. Ang problemang ito ay ang pagbaha at pag-ipon ng tubig sa harapan ng mga nasabing silid-aralan sa tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan. Kaya’t nabuo sa pagpupulong na ito na makapaglagay ng pathwalk, na kung saan ay mapakikinabangan hindi lamang sa taong ito ng pag-aaral kundi sa mga susunod pang henerasyon ng pre-elem at unang baitang.

                Ang layunin ng proyektong ito ng mga magulang at guro sa grade 1 at pre-elem ay hindi lamang upang mapaginhawa ang mga bta kundi upang ipakita ang pagkakaisa ng mga magulang at guro para sa kabutihan ng lahat na bumubuo sa paaralan. Patunay dito ang pagkakalikom ng sapat na pondo at libreng paggawa na ibinigay ng mga magulang upang matapos at sa ngayo’y pinakikinabangan ng pathwalk.

 

Comments