Latest News‎ > ‎

Welcome Party kay Dr. Zapanta

posted Oct 23, 2009, 2:35 PM by Gemma Rose Loyola

                Masayang sinalubong ng buong Dibisyon ng Balanga ang pagdating ni Dr. Leonardo D. Zapanta noong ika-16 ng Hunyo taong kasalukuyan. Hinatid siya ng kanyang mga kasa sa Lungsod ng San Fernando.

                Nagkaroon ng maikling programa na dinaluhan ng mga matataas na pinuno sa Dibisyon ng Balanga at Bataan na sina Kagalang-galang Romeo Alip- Schools Division Superintendent ng Bataan at ang pinakamamahal nating Assistant Schools Division Superintendent Kagalang-galang Jessie D. Ferrer.

                Dumalo rin sa nasabing pagtitipon si Dr. Hilario D. Garcia bilang kinatawan ng Lungsod ng Balanga, at malugod din niyang tinanggap si Dr. Zapanta. Ang lahat nang dumalo ay nagkaroon ng pagkakataong makilala ng mabuti si Dr. Zapanta, at sa pagkakataong ito napatunayan nila na magiging isang napakahusay na pinuno siya sa mga panahon ng kanyang paglilingkod at pamamalakad sa dibisyong kanyang masasakupan.

                Sa katapusan ng programa, nagkaroon sila ng isang munting pagsasalo at ang lahat ang unuwing may ngiti sa labi.

                Sa inyo po Dr. Leonardo D. Zapanta, welcome po sa Dibisyon ng Balanga at welcome din po sa Cataning Elementary School.

Subpage Listing

Comments